facebook tracking

Konsten att fastställa korrekta förväntningar

När rätt person har tillkommit till rätt plats så har företaget kommit en bra bit i resan till att få en fullt fungerande och framgångsrik anställd. Men, det är fortfarande en lång väg att gå för att den nyanställde ska lyckas i sin nya roll och att företaget lyckas ta vara på dennes fulla potential. En central del på denna resa är att den nyanställde ska ha en tydlig uppfattning om vad ni förväntar er att de ska uppnå i sin roll.

Med korrekt fastställda förväntningar kan den nyanställde lägga fokus på rätt saker och på så vis effektivisera sitt eget arbete från start. I följande text kommer vi ge ett par tips på vad som vi anser är viktigt att tänka på när det gäller att sätta dessa förväntningar. För dig som är ansökande kan informationen i denna text vara värdefull då det är viktigt att veta vad du kan ställa för krav samt vad du kan förvänta dig inför en anställning.


1. Fastställ att ni söker rätt profil


Som ni alla säkert vet så är en tydligt etablerat kravprofil otroligt viktigt för att en rekryteringsprocess ska bli lyckad. Därför ska vi inte djupgå i denna punkt i någon större utsträckning men, ändå belysa en väsentlig del när det gäller förväntningar hos kandidaten. När ni upprättar er kravprofil behövs en tydlig analys kring vad arbetsuppgifterna medför - faktorer som ansvar, ansträngningar och andra krav. Krav som, när de dras till sin spets, hjälper att fastställa en verklighetstrogen kravprofil. På så vis har ni väl förankrade förväntningar på kandidatens erfarenhet och egenskaper.


2. Skriv en tydlig annons


Därefter gäller det att tydligt implementera dessa förväntningar i er annons. Kandidaten ska utan problem kunna uppfatta vad som förväntas av dem i tjänsten. Ett bra sätt att göra detta på är genom att stapla upp, gärna i punktform, vad tjänsten och ni kräver.


3. Förtydliga vid intervjutillfälle


När ni väl har gallrat bland kandidaterna och kallat in de som på pappret uppfyller era krav på intervju kan det vara välbehövt att förtydliga era förväntningar. Gå igenom hur ni ser på rollen, vad rollen kommer kräva, vad ni kommer kräva av kandidaten och hur målet för rollen ser ut. Ni kan även fråga kandidaten hur de ser på rollen och vad de tror förväntas av dem. På så vis får ni en uppfattning om hur pass nära er verklighet deras uppfattning är och om eran vision har nått fram.


4. Använd befintlig expertis


Om ni rekryterar för en mer komplex roll där ni själva inte är verksamma kan det vara en god idé att ta vara på befintlig expertis. Ta in en medarbetare som arbetar i kandidatens framtida verksamhetsområde och be dem förklara hur det dagliga arbetet ser ut. Deras expertis kan vara särskilt användbar vid genomgång av arbetsuppgifterna på detaljnivå.


5. Genomför ett ordentligt intro


När ni väl har beslutat er angående vilken kandidat ni väljer att anställa kommer ett ytterligare centralt steg, introduktion. Beroende på tjänstens art kräver den olika långt eller ordentligt intro. Det viktiga är att den nyanställde får ta del av verksamhetens olika delar för att få ett helhetsperspektiv och kännedom för framtida samarbeten. Under introduktionen får den nyanställde en möjlighet att i viss mån bekräfta om de förväntningar ni tidigare beskrev stämmer och även få in ytterligare information angående vad rollen kan kräva. Snåla inte på introtiden, det är tid ni aldrig på samma sätt får tillbaka och som kommer göra sin rätt på lång sikt.


6. Följ upp


Nu när den nyanställde är igång för fullt och förmodligen har lyckats skapa sin egen uppfattning om vad dennes nya roll kräver är det viktigt med uppföljning. Ta ett möte med de förväntningar som användes vid anställningstillfället som grund. Gå därefter igenom om det stämmer överens med deras bild och ta lärdom av den eventuella diskrepansen för framtida nyanställningar.

Jobbar du redan på hubbr?

Var med i rekryteringen och hitta din nästa kollega!

email
@hubbr.se
Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor